banneri

alueellinen kiviainestutkimus


Mineraalisten raaka-ainevarojen ja rakenuskivien etsintä sekä kaivannaisten hyötykäyttöön liittyvä tutkimus:

  • Suomessa ja ulkomailla
  • Etsintäprojektin toteutus kaivannaisesiintymän paikantamiseksi
  • Esiintymän laadun, laajuuden ja materiaaliominaisuuksien selvitys.

Maa- ja kallioperäkartoitustehtävät:

  • Maa-alueiden käytön suunnittelua, ympäristökysymysten hallintaa sekä malmi- ja teollisuusmineraaliesiintymien paikantamista varten.

< Takaisin toimialueisiin ja palveuihin

Copyright © 2010 by Kivitieto Oy