banneri

rakentamista palveleva tutkimus


Yksityiskohtaisten kallioperäselvitysten tuottama tieto mahdollistaa kalliorakennushankkeen optimaalisen toteutuksen. Tutkimustoiminnassamme esimerkkejä ovat vuodesta 1989 jatkuneet tehtävät Posiva Oy:n ydinjätteiden loppusijoitustutkimuksessa ja osallistuminen eräiden voimalaitosten tunnelisuunnitteluun.

< Takaisin toimialueisiin ja palveuihin

Copyright © 2010 by Kivitieto Oy